Werken aan een betere, sterkere verankering, los van uw vastgeroeste patronen, hoeft niet noodzakelijk lang te duren… en kan bovendien een zinvol traject zijn. Om je sterker, beter en vrijer en van vastgeroeste patronen af te geraken, hoef je niet noodzakelijk een lange weg af te leggen


Volgens Francine Shapiro (stichter van EMDR), wordt gesteld dat moeilijkheden ondervonden bij zelfontwikkeling eigenlijk te wijten zijn aan onveilige gevoelens, een verstoord zelfbeeld, ontgoochelingen of angst te wijten aan onverwerkte ervaringen. 

Slecht geïntegreerde gebeurtenissen gaan gepaard met emoties, overtuigingen en lichamelijke belevingen kunnen ons, al dan niet bewust, ons leven lang bijblijven. Dit verklaart waarom wij soms blokkades, malaise of ongemakken voelen zonder goed te begrijpen waarom.

Met de hulp van een grondig en gestructureerd onderzoek van de voorgeschiedenis door een ervaren klinisch psycholoog kunnen de oorzakelijke gebeurtenissen van die emoties, lichamelijke belevingen of irrationele/inadequate overtuigingen gevonden en verwerkt worden.

Men denkt vaak dat EMDR enkel voor als therapie voor trauma werkt. Er zijn echter veel andere mogelijke toepassingen. Mensen vrezen vaak dat ze zonder écht trauma niet voor een EMDR behandeling in aanmerking zouden kunnen komen. Het tegendeel is echter waar!

In de realiteit, is zoals iedereen weet, zijn aardbevingen, kettingbotsingen of orkanen zelden in België. Als we tientallen EMDR sessies per week houden is dat meestal een behandeling om veel minder spectaculaire gebeurtenissen te verzachten of te ‘verteren’.
Het kan gaan om een situaties waarbij men zich als kind dom, belachelijk of uitgesloten voelde, over een gefaalde hechting met de moeder, over een familiesfeer waarbij men zich doorzichtig of ‘teveel’ voelde, over een ongeluk of een sterfte dat men verstopte en die vervolgens een taboe, een bron van innerlijke onveiligheid werd…

We werken dus onder meer aan een verstoord zelfbeeld, angststoornissen, eetstoornissen, burn-out, depressie, overmatige werkdruk, moeilijkheden die gepaard gaan met hoogbegaafdheid, confrontaties met manipulators, relatiemoeilijkheden, kanker, rouw, incest, of welk andere vorm van seksueel misbruik,…

 

EMDR interview
Francine Shapiro
International Coach Federation
Francoise Henry